Medezeggenschap

Medezeggenschap

Medezeggenschap van cliënten, leerlingen en medewerkers vinden we belangrijk binnen Adelante. Door met elkaar in gesprek te gaan over belangrijke ontwikkelingen kunnen we als organisatie betere besluiten nemen en zorgen we ervoor dat belangen van alle betrokkenen goed worden meegenomen. 

Binnen Adelante is een aantal medezeggenschapsorganen actief. Het gemeenschappelijke doel is bijdragen aan betere zorg, onderwijs en ondersteuning aan cliënten. Onze patiënten, leerlingen en ouders zijn vertegenwoordigd in de Cliëntenraad en Medezeggenschapsraden. De Ondernemingsraad en de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraden behartigen belangen van onze medewerkers. De Medische Staf en de Verpleegkundige Adviesraad leveren daarbij ook nog een bijdrage aan de vakinhoudelijke ontwikkelingen.