Leerlingen/jongerenraad, speciaal onderwijs

De leerlingenraad (VSO) is opgezet om samen met de medezeggenschapsraad invloed uit te oefenen op het beleid van de school (speciaal onderwijs). In de leerlingenraad hebben leerlingen invloed op de beslissingen van het management. Alles wat de leerlingen belangrijk vinden, kan besproken worden. De leerlingvertegenwoordigers maken de voorstellen kenbaar aan het management.

De raad is telefonisch bereikbaar via het servicebureau kinderen: 045 - 528 26 00