Tinnitus (oorsuizen)

Diagnose

Een constant geluid in het oor of in het hoofd. Zoemen, brommen, piepen of alles bij elkaar. Mensen om u heen horen die geluiden niet. Het kan u zó erg beïnvloeden dat u de dagelijkse dingen niet meer goed kunt doen. Met als mogelijk gevolg: u kunt niet meer slapen, u heeft last van concentratieproblemen en kunt niet meer goed ontspannen. Daardoor raakt u oververmoeid,  u wordt somber en soms zelfs angstig.

Er is echter iets aan te doen.

Tinnitus is meestal niet te genezen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat de klachten minder worden. Hierdoor wordt uw leven weer een stuk aangenamer.

Gehooronderzoek

Over tinnitus

Tinnitus is een veelvoorkomend gehoorprobleem. In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen in meer of mindere mate tinnitus.

De behandeling

Samen met Maastricht University ontwikkelden wij een zeer effectieve therapie. Deze cognitieve gedragstherapie combineert audiologische en psychologische methoden. De therapie richt zich op het ‘hertrainen’ van het brein als u het tinnitusgeluid hoort. De negatieve spiraal die ontstaat bij het horen van het tinnitusgeluid wordt hiermee doorbroken. Gedrag, gedachten en gevoel veranderen. Klachten worden minder, negatieve emoties nemen af en de kwaliteit van leven neemt toe.

Wilt u meer weten over hoe wij met wetenschappelijk onderzoek werken aan verbetering van onze behandelingen? Lees het hier.

Een deel van de gesprekken, bijeenkomsten of therapieën kan tegenwoordig ook heel goed digitaal plaatsvinden. Dat noemen we digitale zorg of eHealth. Dit betekent dat u niet altijd naar Adelante toe hoeft te komen. Meer informatie hierover vindt u hier

De behandeling bestaat uit 2 stappen. Een groot deel van de mensen heeft al voldoende baat bij alleen stap 1 van de behandeling.

Stap 1

Met een uitgebreid gehooronderzoek onderzoeken we uw tinnitusklachten en testen we uw gehoor.

Dan leggen wij u en uw partner (of een andere betrokkene) uit hoe het gehoor werkt en hoe tinnitus ontstaat. Daarbij komt ook aan bod hoe de resultaten uit het gehooronderzoek uw klachten beïnvloeden.

Duur: 2 uur

Locatie: Hoensbroek of Venlo

In deze groepsbijeenkomst krijgen u en uw partner (of een andere betrokkene) extra informatie over tinnitus. Hoe ontstaat het? Hoe kunnen we de klachten verklaren? Welke psychologische processen spelen een rol? Uiteraard kunt u tijdens deze bijeenkomst ook al uw vragen stellen.

Duur: 2 uur

Locatie: Hoensbroek of Venlo of online als u niet op locatie aanwezig kunt zijn

We bespreken hoe de tinnitus invloed heeft op uw dagelijkse bezigheden. Ook komt dan uw stemming aan bod: hoe wordt deze bepaald door de tinnitus? 

In dit gesprek hebben we het er ook over of stap 2 van de behandeling nodig is voor u. De psycholoog bespreekt dit later in het tinnitus behandelteam. Elk teamlid geeft dan zijn visie en mening en dan beslissen we of verdere behandeling gewenst of nodig is.

Duur: 1 uur

Locatie: Hoensbroek of Venlo

Stap 2 - bij onvoldoende effect van stap 1

Stap 2 begint met een intensieve groepstherapie van 12 weken. De bijeenkomsten vinden 1 tot 3 keer per week plaats, afhankelijk van de ernst van uw klachten. Een psycholoog, een fysiotherapeut en een bewegingstherapeut begeleiden de bijeenkomsten. Daarnaast zijn een audioloog, een logopedist en een maatschappelijk werker zijdelings bij de behandeling betrokken.

Duur: 12 weken

Locatie: Adelante Hoensbroek

Wat u leert tijdens de groepstherapie gaat u meteen toepassen in uw eigen omgeving.

Duur: 12 weken

Na de groepstherapie en het oefenen in verschillende situaties bespreken we in de groep hoe iedereen het ervaren heeft. Wat was het resultaat? We herhalen dan ook nog eens de manieren hoe u met klachten kunt omgaan.

Kosten en vergoeding

De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van het gehooronderzoek en de begeleiding. Uw eigen risico is mogelijk wel nog van toepassing. 

Klik hier voor meer informatie over kosten en vergoedingen.

Video