Gehoor volwassenen

Niet goed kunnen horen is heel erg vervelend. Thuis, in gezelschap, op uw werk, op straat, het maakt u onzeker als u niet goed hoort of kunt verstaan. Misschien heeft u al een hoortoestel, maar levert dat niet het resultaat waar u op hoopte. U kunt na een verwijzing bij Adelante terecht voor onderzoek, advies en zo nodig behandeling.

Onderzoek

We onderzoeken uw gehoor uitgebreid. We doen een aantal onderzoeken en metingen om te testen wat u kunt horen en hoe de verschillende onderdelen van het gehoor werken. Dit geeft ons een goed beeld van het probleem en welke invloed dit heeft op uw dagelijks leven.

We bespreken de resultaten van ons onderzoek met u. Samen zoeken we naar de best passende oplossing. Dat kan behandeling of begeleiding binnen Adelante zijn. Het kan ook zijn dat de behandeling die het beste bij uw vraag past bij een ander plaats moet vinden. Bijvoorbeeld bij uw KNO-arts of uw audicien.

Voor deze onderzoeken heeft u een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.

Uitkomsten en behandeling

Na het onderzoek kan Adelante het volgende voor u betekenen:

Bij veel vormen van blijvende slechthorendheid kan het functioneren in de dagelijkse praktijk (flink) verbeterd worden door goed aangepaste hoorapparatuur. De audioloog bespreekt met u de verschillende mogelijkheden en geeft u zo nodig een recept mee voor een audicien.

U heeft al hoorapparatuur, maar u hoort nog steeds niet goed?

Onze audiologen onderzoeken uw functioneren met de hoorapparatuur en kunnen bekijken of de instellingen van de hoorapparatuur mogelijk nog te verbeteren zijn.

Wij nemen zo nodig contact op met uw audicien om onze bevindingen te bespreken en toe te lichten welke veranderingen aan de hoorapparatuur nodig zijn.

Is er een bijzondere aanvraag nodig bij de zorgverzekeraar? Wij nemen contact op om de zorgvraag toe te lichten.

Uit de onderzoeken blijkt dat uw probleem mogelijk te behandelen is door de KNO-arts. In dat geval kunnen we u meteen naar de KNO-arts of huisarts (terug)verwijzen.

Een constant geluid in het oor of in het hoofd. Zoemen, brommen, piepen of alles bij elkaar. Mensen om u heen horen die geluiden niet. Het kan u zó erg beïnvloeden dat u de dagelijkse dingen niet meer goed kunt doen. Met als mogelijk gevolg: u kunt niet meer slapen, u heeft last van concentratieproblemen en kunt niet meer goed ontspannen. Daardoor raakt u oververmoeid, wordt u somber en soms zelfs angstig.

Er is echter iets aan te doen.

Lees hier meer over tinnitus en hoe we dit behandelen.

Ook met goed aangepaste hoorapparatuur blijft het vaak lastig om anderen goed te verstaan. Zeker wanneer de akoestiek slecht is of er veel achtergrondgeluiden aanwezig zijn.

Dan is het goed als u weet hoe u met uw slechthorendheid kan omgaan. In onze training leert u wat u zelf kunt doen om de communicatie makkelijker te laten verlopen en hoe anderen u hierbij kunnen helpen. U leert verschillende luisterstrategieën toe te passen.

Een maatschappelijk werker en een logopedist verzorgen de training. De training bestaat uit 11 bijeenkomsten van 2 uur. De training wordt gegeven in een groep, die meestal bestaat uit ongeveer vijf slechthorenden en hun (oefen)partner.

Voor het begin van de training vindt er een startgesprek plaats. Na afloop van de training is er nog een individueel evaluatiegesprek gepland.

Kosten en vergoeding

De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van het gehooronderzoek en de begeleiding. Uw eigen risico is mogelijk wel nog van toepassing. Klik op onderstaande links voor meer informatie.

Contact en locaties

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 op telefoonnummer 045 - 528 29 00. U kunt ons ook per e-mail bereiken.

Adelante gehoor, taal en spraak heeft vestigingen verspreid over heel Limburg.