Vroegbehandeling 2 Middel

Vroegbehandeling Groep - 2 t/m 4 jaar (ZG-zorg)

Binnen de groepsbehandeling staat de communicatie centraal zowel met gesproken taal als met gebaren en andere communicatiemiddelen (bv. foto’s en picto’s).

Uw kind kan in aanmerking komen voor de Vroegbehandeling Groep van Adelante indien uw kind:

 • tussen 2 en 5 jaar is
 • een ernstige spraak/taal- en/of gehoorproblematiek heeft;
 • complexe communicatieproblemen heeft;
 • niet afdoende geholpen wordt met enkelvoudige logopedische behandeling;
 • voldoende leermogelijkheden heeft

De doelen van de behandeling zijn het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van uw kind. Binnen de behandeling wordt veel gespeeld met aandacht voor taal. Kinderen spelen met de pedagogisch medewerkers en met elkaar. Ze worden bij dit spelend leren begeleid. Ze hebben samen kringgesprekken en andere vaste activiteiten rondom een bepaald thema.

Ook krijgt uw kind individuele behandeling van de logopedist verbonden aan de groep.

Ook voor u als ouder organiseren we bijeenkomsten waarin we meer informatie geven over hoe u de taal van uw kind kunt stimuleren. We hebben ook leuke activiteiten die we samen met de kinderen en hun ouders doen. Bij opvoedingsvragen kunnen we ondersteunen.

Uw kind maakt na de behandeling een overstap naar een peuteropvang of naar school. Wij helpen uw kind met deze overstap.

Soms wordt er tijdens de behandeling al een combinatie met peuteropvang of school gemaakt.

Een heel team van verschillende specialisten kan bij de behandeling betrokken zijn:

 • pedagogisch medewerkers
 • logopedist
 • ouderbegeleider
 • (GZ)-psycholoog/orthopedagoog
 • spraak-taalpatholoog
 • spelbegeleider
 • behandelcoördinator
 • audioloog
 • kinderfysiotherapeut

Ook u als ouder bent betrokken bij de behandeling. Er vinden gesprekken plaats waarin samen met u de doelen van de behandeling worden bepaald en wat er nodig is voor uw kind. We bespreken hoe de behandeling verloopt en hoe we verder gaan.

Wij geven deze behandeling op verschillende plekken in Limburg. Het is de bedoeling dat u uw zoon of dochter zelf brengt en haalt. Het voordeel daarvan is dat u ook meteen contact hebt met de pedagogisch medewerkers en u hoort hoe het met uw kind en de behandeling gaat.
Lukt het niet om zelf te brengen en te halen, dan adviseren we u graag over het aanvragen van taxivervoer bij uw zorgverzekeraar.

De behandeling duurt 9 tot 12 maanden en uw kind komt maximaal 6 dagdelen per week naar de groep.

Kosten en vergoeding

De zorgverzekering vergoedt de behandeling vanuit het basispakket. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Klik hier voor meer informatie over kosten en vergoedingen.