Voor verwijzers Header

Voor verwijzers

Adelante Groep biedt een breed scala aan medisch specialistische en audiologische zorg. Adelante heeft ook aanbod van producten die ingaan op een specifieke hulpvraag die los kan staan van een verdere behandeling bij Adelante. Op deze pagina treft u ons zorgaanbod aan, de specialisten die erbij betrokken zijn en de wijze waarop u uw cliënt kunt aanmelden.

Ons zorgaanbod

Voor de belangrijkste patiëntgroepen hebben we het zorgaanbod in ons Factbook bijeen gebracht. We beschrijven daarin de kenmerken van de doelgroep, de behandelopties die we aanbieden en de wijze waarop we het aanbod van zorg verder ontwikkelen.

Voor patiënten en hun naasten hebben we het zorgaanbod beschreven bij de behandelgebieden.

Adelante biedt ook zorg aan waarbij de verdere behandeling niet (meer) binnen Adelante plaatsvindt. Dit betreft onder andere:

Voor de belangrijkste patiëntgroepen hebben we het zorgaanbod in ons Factbook bijeen gebracht. We beschrijven daarin de kenmerken van de doelgroep, de behandelopties die we aanbieden en de wijze waarop we het aanbod van zorg verder ontwikkelen.

Voor ouder/verzorgers hebben we het zorgaanbod beschreven bij Kinderrevalidatie en zorg.

Voor de belangrijkste patiëntgroepen hebben we het zorgaanbod in ons Factbook bijeen gebracht. We beschrijven daarin de kenmerken van de doelgroep, de behandelopties die we aanbieden en de wijze waarop we het aanbod van zorg verder ontwikkelen.

Voor patiënten en hun naasten hebben we het zorgaanbod beschreven bij Gehoor, taal en spraak.

Bij Adelante Arbeid bieden we begeleiding gericht op werk. Kijk op onze webpagina voor meer informatie over ons aanbod.

Onze specialisten

Voor inhoudelijke vragen over ons zorgaanbod kunt u terecht bij onze medisch specialisten en zorgprofessionals. U vindt contactgegevens bij het betreffende factsheet in het Factbook, of bij de beschrijving van ons zorgaanbod voor volwassenenrevalidatie, kind & jeugd en gehoor, taal en spraak. 

In dit overzicht staan al onze specialisten met hun aandachtsgebieden en contactgegevens weergegeven. 

Verwijzen/aanmelden

Zorgdomein

Huisartsen kunnen patiënten elektronisch naar Adelante verwijzen via de verwijsapplicatie ZorgDomein. Inmiddels zijn alle locaties van Adelante actief met het actuele aanbod per regio en per onderwerp. Aangesloten huisartsen vinden in ZorgDomein naast ons actuele zorgaanbod ook relevante informatie over de afspraakprocedures, toegangstijden, de verwijscriteria en informatie voor patiënten.

Via mail of per post

Aanmelding voor een consult, klinische of poliklinische revalidatie of second opinion via mail of post geldt voor alle locaties waar wij volwassenenrevalidatie aanbieden.

U kunt hiervoor het aanmeldformulier gebruiken.

Als u ons vertrouwelijke informatie wilt mailen, dan adviseren wij u dat op een veilige manier te doen. Dit kan via "Veilig mailen naar Adelante".

Om vertraging in de afhandeling te voorkomen, hebben wij in ieder geval de volgende gegevens nodig:

 • naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, mailadres
 • telefoonnummer
 • zorgverzekeraar
 • gegevens huisarts
 • diagnose en reden van verwijzing, bijvoorbeeld brief huisarts/specialist

U kunt een mail sturen naar:

Of u kunt gebruik maken van het postadres:

Adelante
t.a.v. Opnamecoördinator
Zandbergsweg 111
6432 CC Hoensbroek

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Opname, t 045 - 528 22 47. Zij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Aanmelding voor een consult, klinische of poliklinische revalidatie of second opinion kan via het servicebureau van Adelante Kind & Jeugd in Valkenburg a/d Geul. 

Als u ons vertrouwelijke informatie wilt mailen, dan adviseren wij u dat op een veilige manier te doen. Dit kan via "Veilig mailen naar Adelante". 

Stuur uw mail naar "Kind & Jeugd" (sbk@adelantegroep.nl) en vermeld hierin de volgende gegevens:

 • naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats
 • telefoonnummer
 • zorgverzekeraar
 • diagnose en reden van verwijzing

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze collega's van het servicebureau via t. 045 - 528 26 00. Zij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Aanmelding voor een consult of second opinion kan via:

Als u ons vertrouwelijke informatie wilt mailen, dan adviseren wij u dat op een veilige manier te doen. Dit kan via "Veilig mailen naar Adelante".

Om vertraging in de afhandeling te voorkomen, hebben wij in ieder geval de volgende gegevens nodig:

 • naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats
 • telefoonnummer
 • zorgverzekeraar
 • diagnose en reden van verwijzing

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze collega's van het servicebureau via t. 045 - 528 29 00. Zij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Voor aanmelding kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier op de pagina van Adelante Arbeid.