Ondernemingsraad

Binnen Adelante is er de mogelijkheid voor medewerkers om actief deel te nemen aan belangrijke besluitvorming via de ondernemingsraad (OR).

De deelname van medewerkers aan besluitvorming vindt op verschillende niveaus plaats, zoals informeren, adviseren, coproduceren, meebeslissen, raadplegen of zelf organiseren. Voor elk specifiek vraagstuk wordt beoordeeld op welk niveau medewerkers kunnen participeren.

De OR voert overleg met de Raad van Bestuur over diverse onderwerpen, waaronder sociaal beleid, financieel beleid, PDCA-cirkels en de voortgang van zaken. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) beschrijft enkele rechten van de OR, zoals het advies- en instemmingsrecht. Bovendien heeft de OR het recht om ongevraagd advies uit te brengen. Aanvullend zijn er in een convenant tussen de Raad van Bestuur en de OR enkele zaken geregeld.

Er vinden om de vier jaar verkiezingen plaats, waarbij medewerkers van de verschillende organisatieonderdelen een nieuwe OR kiezen.

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de OR via: or@adelantegroep.nl