CR vergadering 4045

Inspraak brengt verder!

vrijdag 18 augustus 2023

De leden van de raad zijn (ex-)cliënt of familielid van een cliënt. De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). Ze overleggen regelmatig met de Raad van Bestuur over alle onderwerpen die voor onze cliënten van belang zijn. Zo ook in 2022.

In het document “Inspraak brengt verder” een overzicht van alle activiteiten en bijdragen in 2022.

Heeft u een vraag voor de cliëntenraad? Neem contact op via clientenraad@adelantegroep.nl