Ageeth Bijl

Ageeth Bijl nieuw lid Raad van Bestuur Adelante

woensdag 27 december 2023

Per 1 april 2024 zal Ageeth Bijl aantreden als lid Raad van Bestuur bij Adelante. Zij zal samen met Henri Plagge het bestuur van Adelante vormen.

Ageeth is momenteel directeur Care bij Zuyderland. Voorzitter Raad van Toezicht: ‘We zijn verheugd dat Ageeth het bestuur komt versterken. Zij heeft een rijke ervaring in zowel de zorg als het onderwijs in diverse complexe, professionele organisaties. Ageeth is iemand die, vanuit een patiënten-, cliënten en leerlingenperspectief, tot afgewogen oordeelsvorming komt. Ze werkt al jaren in Limburg en kent het Limburgse zorg- en onderwijsnetwerk goed. Dit past uitstekend bij de meerjarenkoers van Adelante waarin samenwerken één van de centrale thema’s is.’

Ageeth Bijl volgt Yvette van Horn op, die na 13 jaar als revalidatiearts en 7 jaar als lid Raad van Bestuur Adelante verlaat.

Ageeth: ‘De missie, visie en de strategische koers van Adelante passen bij waar ik voor sta. Samen met collega’s en ketenpartners wil ik graag mede vorm geven aan de toekomst van de zorg, het speciaal onderwijs en de (arbeids)participatie in de regio.’