Certificaat NEN7510

Adelante behaalt NEN 7510 certificaat, de norm voor informatiebeveiliging in de zorg

maandag 18 december 2023

Hoensbroek, 18 december 2023 – Adelante deelt met trots het nieuws dat zij het NEN 7510 certificaat voor Informatiebeveiligingsmanagementsystemen hebben behaald.

Het NEN 7510 certificaat is de erkende standaard voor informatiebeveiliging in de Nederlandse zorgsector. Door met succes dit certificaat te behalen onderstreept Adelante haar toewijding aan het beschermen van vertrouwelijke informatie en het waarborgen van de privacy van patiënten en leerlingen.

Waarom NEN 7510?

De maatschappij staat voor unieke uitdagingen op het gebied van informatiebeveiliging. Dit geldt des te meer voor organisaties in zorg en onderwijs waar sprake is van de gevoelige aard van de informatie die wordt verwerkt. Het NEN 7510 certificaat is specifiek ontworpen om organisaties in de zorg te ondersteunen bij het implementeren van doeltreffende maatregelen voor informatiebeveiliging. Door het behalen van deze norm is duidelijk dat Adelante zich inspant om het maximale te doen om op verantwoorde wijze met cliëntgegevens om te gaan, te voldoen aan de eisen van privacywetgeving en het risico op problemen in dezen te beperken.

Toekomstgericht

Met het behalen van het NEN 7510 certificaat bevestigt Adelante haar streven naar kwaliteit, veiligheid en verantwoordelijkheid in de omgang met gevoelige gezondheidsinformatie. Adelante beschouwt het behalen van het NEN 7510 certificaat als een belangrijke stap in haar toekomstgerichte benadering van informatiebeveiliging. Ze bieden op deze wijze zekerheid aan alle belanghebbenden.