Eliane Thewessen
Bart Haex

Wijziging in samenstelling Raad van Toezicht bij Adelante

dinsdag 10 oktober 2023

Adelante, een toonaangevende zorgorganisatie gespecialiseerd in medisch specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en spraakproblemen, speciaal onderwijs, medische kindzorg, sport- en arbeidsrevalidatie, kondigt met genoegen belangrijke veranderingen aan in de samenstelling van haar Raad van Toezicht (RvT).

Met ingang van 1 oktober 2023 heeft Eliane Thewessen de rol van voorzitter van de RvT overgenomen van Rob van 't Hullenaar, wiens maximale zittingstermijn tot een einde is gekomen. Eliane Thewessen, lid van de RvT sinds 1 oktober 2022, brengt een schat aan ervaring in strategie- en organisatieontwikkeling en sector overstijgende samenwerking met zich mee. Sinds 2011 is zij als toezichthouder actief in diverse sectoren van de zorg. Haar grootste kracht ligt in het verbinden van mensen om de zorg te verbeteren, met een bijzondere focus op het samenbrengen van verschillende organisaties en sectoren.

Daarnaast verwelkomt Adelante Bart Haex als nieuw lid van de RvT, met expertise op het gebied van Zorginnovatie en Digitalisering. Bart Haex heeft een indrukwekkende achtergrond in dit vakgebied. Zijn kracht ligt in het vertalen van innovaties naar de dagelijkse zorgpraktijk en het verbinden van mensen met diverse achtergronden en expertises.

De veranderingen in de RvT komen voort uit de noodzaak om in te spelen op de zich ontwikkelende zorgomgeving, waarin innovatie, digitalisering, en samenwerking in de keten centraal staan. Adelante blijft zich inzetten voor het bieden van hoogwaardige en gespecialiseerde zorg, waarbij de behoeften van patiënten voorop staan.

De Raad van Toezicht van Adelante blijft zich richten op het handhaven van de hoogste normen voor integriteit en onafhankelijkheid in het toezicht op de organisatie, en zal blijven samenwerken als een complementair en divers team om de missie, visie en doelstellingen van Adelante te ondersteunen.

Adelante

Adelante biedt ondersteuning bij het herstel van functioneren en participatie aan kinderen en volwassenen die te maken hebben met de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. De organisatie richt zich op medisch specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en spraakproblemen, speciaal onderwijs, medische kindzorg, sport- en arbeidsrevalidatie.