Academische werkplaats Joke Verlinden en Darcy Ummels

Nieuwe ontwikkelingen in de Limburgse revalidatiezorg

woensdag 21 juni 2023

Adelante en Universiteit Maastricht krijgen van ZonMW de mogelijkheid hun samenwerking in de Academische Werkplaats Revalidatie verder te versterken door de toekenning van twee mooie subsidies. Beide subsidies ondersteunen vernieuwing in de praktijk van de regionale revalidatiezorg op weg naar revalidatiezorg, met voor iedere patiënt de juiste revalidatiezorg op de juiste plek.

De juiste zorg op de juiste plaats voor revalidatie na hersenletsel

In het eerste project staat het versterken van de regionale hersenletselrevalidatie centraal. Binnen dit project wordt gewerkt aan de opzet van regionale hersenletselkennisnetwerken waarbij o.a. een verdiepingsscholing voor paramedici in de eerstelijns neurorevalidatie wordt aangeboden. Het project draagt daarnaast bij aan de implementatie van zelfmanagementondersteuning door inzet van ervaringsdeskundigen met niet-aangeboren hersenletsel in de regio Noord-Limburg. Ook wordt het reeds opgestarte initiatief in Noord-Limburg om revalidatie over lijnen heen te bieden (de MSR/GRZ samenwerking tussen de Zorggroep en Adelante) geëvalueerd.

De juiste zorg op de juiste plaats voor revalidatie bij chronische pijn

Het tweede project richt zich op het versterken van de revalidatie op het thema chronische pijn. Samen met het MUMC+ wordt in de regio Maastricht een chronisch pijnnetwerk geïmplementeerd binnen de structuur van het Beweeghuis. Het Beweeghuis is een zorgnetwerk van medisch specialisten van het MUMC+, eerstelijns fysiotherapeuten, huisartsen en beweegcoaches in de regio Maastricht-Heuvelland. Doelstelling is om een transmuraal netwerk te bewerkstelligen waarin multidisciplinair vanuit een eenduidige visie wordt samengewerkt. De kennis vanuit het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg, een reeds bestaand netwerk voor chronische pijn in de regio Heerlen/Hoensbroek, wordt op deze wijze ook in de regio Maastricht geïntroduceerd.

Joke Verlinden (werkzaam als fysiotherapeut bij Adelante: subsidie hersenletsel) en Darcy Ummels (postdoc onderzoeker Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd en coördinator netwerk Beweeghuis: subsidie chronische pijn) worden door ZonMW opgeleid tot ‘Implementatie science practitioner fellow’ om deze projecten te realiseren in hun traineeship. Een 'implementatie science practitioner' verspreidt en implementeert kennis op het gebied van onderzoek en passende zorg op de werkvloer.